Ráiteas Príobháideachta

Príobháideacht an tSuímh Idirlín agus Ráiteas Slándála

Print page iconPriontáil

(A) Príobháideachas

Caithfear de réir dlí sonraí pearsanta ( mar sh. ainm, seoladh, uimhir teagbhála  an  iarratasóra  ( duine, comhlacht nó corporáid))  a chur chuig Oifig na bPaitinní le haghaidh clárú cearta maoin intleachtúil, nó chun  athrú ar sheoltaí dá sealbhóirí bainteach le Acht na bPaitinní 1992 agus 2009, Acht na dTrádmharc 1996, Acht na nDearthaí Tionscail 2001 agus Acht um  Chóipcheart agus  Cearta Bainteach leis  2000.   Ós rud é gur fháisnéis í  seo a caithfear nochtú don phobal, ní thagann sí  faoi scáth théarmaí an Ráiteas Phríobháideachais.

Aitheantas

Is é www.patentsoffice.ie ainm an tsuíomh idirlín.  Má tá ceist agat faoi chúrsaí sonraí pearsanta ar an suíomh tig leat teagbháil linn ag Oifig na bPaitinní,  Árus Rialtais, Br. Hebron. Cill Channaigh agus an litir a  mharcáil le haghaidh Yvonne Cassidy.

Cuspóir

Úsáidfear do  shonraí pearsanta ar an suíomh idirlín  le haghaidh dochar ar do charta creidmheasa/laser más uait  a leithéid chun táillí athnuacháin, táille dheonadh paitinne nó  táille chláraithe ar Thrádmharc nó ar Dhearadh a íoch ar-líne.   Is é polasaí na hOifige gan ach na  gannshonraí riachtannacha a choimeád le haghaidh deighleáil le haon cheist a éireós i ndiaidh sin maidir leis an ghnó.  Ní choinníonn Oifig na bPaitinní na sonraí (uimhir srl.)  ar an chárta laser/creidmheasa ach coinníonn  muid ainm agus seoladh an chustaiméara féin.   Coinníonn Realex sonraí na gcartaí ar ár son agus is féidir leis  an Oifig teacht orthu, dá mbéadh gá leis, trí mhean nasc idirlín.

Deintear anailís neamhphearsanta ar chuairteoirí ar an suíomh trí cuntas a choinneáil ar uimhreacha a gcuid  PCanna (sin uimhir aitheantais an ríomhaire ar an idirlíon).   Cuidíonn sé seo chun claonta a mheas, chun an suíomh a riaradh, cuardach an úsáideora a aimsiú agus chun eolas staitisticeach, nach féidir nascadh le faisnéis phearsanta, a bhailiú.

Nochtadh

Ní thabharfar sonraí pearsanta do aon dream eile ach amháin  sonraí cartaí creidmheasa do Realex,  atá ina sholathraí sábháilte le haghaidh íochaíochtaí ar-líne

(B) Slándáil

Is mór le hOifig na bPaitinní a freagracht as slándáil.  Cuireann sí modhanna fisiciúla agus teicniúla cuí i bhfeidhm (ina measc traenáil na foirne agus díriú a nairdeall ar an ábhar) agus deintear athbhreithniú rialta ar na modhanna sin.  

Úsáideann muid an teicneolaíocht Secure Socket Layer ( SSL)  le haghaidh slándáil ar shonraí do chárta creidmheasa nuair a bhaineann tú leas as chun táille a  íoch ar an suíomh idirlín.  Feicfidh tú an glas ar scáileán do ríomhaire a léiríonn go bhfuil rúnscríobh i ndiaidh bheith curtha ar an aistriú sonraí ó do ríomhaire go dtí ár suíomh.

Nuair a chuireann tu sonraí laser/cárta creidmheasa chugainn le linn gnó  ar-líne ní choinníonn  muid an t-eolas ar an suíomh seo ar chor ar bith ach seoltar é ar aghaidh go dtí an comhlacht Realex, atá ina sholáthraí sábháilte ar íochachtaí ar-líne.