Réimeanna in Eagraíochtaí Maoin Tionscail Idirnáisiúnta

Print page icon Priontáil

Oifig Eorpach na bPaitinní

 Deineann Oifig Eorpach na bPaitinní ( EPO) cuarduithe agus scrúduithe substaintiúla ar iarrataisí ar phaitinní Eorpacha atá faoi scáth an Chonradh Chomhoibritheach Phaiteannach ( PCT).  Cothaíonn an Oifig nuálaíocht, iomaíocht agus fás sa gheilleagar ar fud na hEorpa trí mhean a seasamh ar sheirbhísí ard-chaighdeánacha agus éifeachtiúla bainteach leis an Choinbhinsin Eorpach um Paitinní.

Is í Oifig Eorpach na bPaitinní an dara eagraíocht is mó san Eoraip, ina bhfuil foireann de 6,500 ann as breis's 30 tír.  Tá a ceannárus i München agus tá fo-oifig san Haag (Ísiltír), oifigí aici i mBerlin agus i Vín agus oifig teagmhála aici sa  Bhruiséal.

Is féidir teacht ar folúntaisí atá san EPO faoi láthair ag http://www.eop.org/about-us/jobs/vacancies.htmlLinks to external website

OHIM (Oifig an Aontais Eorpach um Chlárú Trádmharcanna agus Dearthaí)

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpach  í OHIM a bhfuil de churam uirthi ná tradmharcanna agus dearthaí a  chlárú atá baileach i  ngach 27 tír san AE. Tá foireann de breis 's 700  ann agus tá sí  suite in Alicante na  Spáinne.

Tá sonraí ar fholúntaisí atá in OHIM faoi láthair ag

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/career.en.doLinks to external website

WIPO (An Oifig Domhanda um Maoin Intleachtúil) 


Is sainghníomhaireacht de chuid na Náisiúin Aontuithe í an Oifig Domhanda um Maoin Intleachtiúil (WIPO).  Tá sí dírithe ar chóras cothrom, inshroichte a fhorbairt le haghaidh maoin intleachtúil (MI)

Do ba sa bhliain 1967 a bunaíodh WIPO, le toil a cuid ball-stáit,  chun MI a chosaint ar fud na cruinne trí mhean co-oibriú idir thírthe agus i gcomhair le heagraíochta eile idirnáisiúnta.  Tá a ceannárus i Genif san Eilbhéis.

Tá sonraí ar fholúntaisí atá faoi láthair i  WIPO ag http://www.wipo.int/hr/en/Links to external website 

Cuireann WIPO Scoil Samhraidh ar Mhaoin Intleachtiúil ar fáil, a bhfuil de chuspóir aicí deis a thabhairt do dháltaí sinsireacha agus do phroifisiúnaigh óga  greim feasa a fháil ar mhaoin intleachtiúil agus taithí a fháil ar mhodhanna oibre an Eagrais, ina measc siúd, a lámh i gcruthú connarthaí, clárú idirnáisiúnta, taighde  agus gníomhaíochtaí foilsiúcháin.